Välkommen till oss!


NU FINNS VI PÅ ENGAGERA!! DU HITTAR OSS HÄR: https://engagera.mp.se/kunskap/kunskapsbank/jmk/Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté är det organ som närmast motsvarar andra riksdagspartiers kvinnoförbund eller kvinnonätverk. 
Fokus för kommittén är verksamheten och politiken rörande jämställdhet och mångfald. 
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tre syften. Vi ska verka:
  • kunskapshöjande inom partiet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor
  • strategiskt inom partiet för att öka representativiteten
  • politikutvecklande samt utåtriktat för att utveckla och kommunicera Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldspolitik.
Här på vår medlemssida hittar du information om hur du kan engagera dig i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, kunskapsmaterial, kampanjer och lokala projekt. 

På vår facebooksida delar vi intressanta länkar, kommenterar aktuella debatter och en del annat också. Följ oss där! Du kan också följa oss på Instagram och Youtube.

Nyheter!

Film och handledningsmaterial om Barnkonventionen
JMK tillsammans med Mp VG har gjort en film och ett handledningsmaterial om Barnkonventionen. Du hittar materialet här


JMK:s programfördjupning på fler språk
Nu finns JMK:s programfördjupning med vår politik för jämställdhet på engelska, somaliska och arabiska. Du hittar översättningarna här.

Miljöpartiets valmaterial på lättläst svenska och andra språk
Valbroschyrer och valmanifest finns översätta till olika språk och lättläst svenska. Du hittar alla översättningar här.

Checklista för valrörelse
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram en checklista som kan vara till stöd under valrörelse och kampanjande, den heter "Checklista för en jämställd och jämlik valrörelse". Checklistan för valrörelse hittar du här!

Programfördjupning om jämställdhet - Miljöpartiets politik för jämställdhet
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram Miljöpartiets politik för jämställdhet inför valet 2018. Programmet är fastställt av partistyrelsen och återfinns här!

Checklistan till valberedningar.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram checklistan "Valberedande som främjar god representation" som ska vara till stöd och hjälp i valberedningarnas arbete i valet 2018. 
Checklistan till valberedningar hittar du här!

Våra checklistor för ökad representation.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram fyra checklistor för att öka representationen utifrån faktorerna kön, ålder, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund inom Miljöpartiet. Checklistorna innehåller fakta och tips om hur man kan organisera arbetet i lokalavdelningar och distrikt för att främja inkludering. 
Läs dem här:

Rapporten "Vem representerar Miljöpartiet?"
Under 2016 presenterade vi vår nya kartläggning över jämställdhet och mångfald inom Miljöpartiet. Kartläggningen innehåller statistik över vem som representerar Miljöpartiet inom kommun-, landstings- och riksnivå, samt villkoren för olika förtroendevalda. Vem upplever exempelvis hot, hat och trakasserier i sin roll som förtroendevald? Vem känner mest stöd och förtroende från partikamrater? Vem känner störst möjlighet att påverka politiska beslut? Vi presenterar också våra förslag på åtgärder!
https://sites.google.com/a/mp.se/jk/valkommen/Bild%20p%C3%A5%20kartl%C3%A4ggning%202016.png?attredirects=0


Underordnade sidor (1): Lättläst
Ċ
Okänd användare,
19 maj 2016 07:04
Comments