Studera


Genom samarbetet med Studieförbundet vuxenskolan (SV) får Miljöpartiet de grönas avdelningar tillgång till stöd, studiecirklar och processledning. Ta för er av den meny av metoder som folkbildningen erbjuder. Genomför aktiviteterna enskilt eller i de kombinationer som är användbara för att utveckla ert arbete. Låt era behov och intressen styra upplägget. Ta kontakt med SV på din ort för att lägga upp ett samarbete, för att engagera fler och starta studiecirklar i gröna jämställdhetsfrågor.

Jämställdhetskommitténs studiehandledningar

Jämställdhetskommittén arbetar med att ta fram studiehandledningar och eget material inom de kampanjer som riksorganisationen tar fram och det är genom Studieförbundet vuxenskolan som en stor del av Miljöpartiets verksamhet kommer att kanaliseras framöver.

De samtalsämnen som är aktuella nu är migration och lika rätt, som körs fram till kongressen i maj när ett nytt ämne presenteras, samt pappakampanjen om en jämställd föräldraförsäkring som körs parallellt med öppna fler dörrar-kampanjen ända fram till valet 2014. För båda dessa ämnen finns studiehandledningar att utgå ifrån när ni håller studiecirklar. Rapporten En ny hållbar jämställdhetspolitik lämpar sig bra för att göra en arbetsplan kring. Kontakta SV:s kontor där du bor för att få veta mer om hur våra aktiviteter kan samarrangeras.

Lokala projekt och kulturarrangemang

En annan konkret aktivitet vi starkt rekommenderar er att göra ute i regionerna är att söka medel för lokala projekt som rör jämställdhet, feminism, normkritik och antidiskriminering. Lokala arrangemang går alldeles utmärkt att samordna med SV som kulturarrangemang, eller som en del av en studiecirkel. Det finns pengar kvar att söka, och ansökan samt kriterier finns här.

mpbutik.se finns material att beställa hem, bland annat vykort till pappakampanjen, affischer, fräcka feministpins och den populära broschyren om bekräftartekniker och motstrategier som kan vara användbar i diskussioner kring ledarskap och gruppdynamik i lokalavdelningarna.

Cirkelledarutbildning

Hela Miljöpartiet arbetar med att inkludera Studieförbundet vuxenskolan i all sin utbildningsverksamhet och den utåtriktade verksamheten och därför erbjuder SV nu våra jämställdhetsambassadörer en cirkelledarutbildning. Cirkelledarutbildningen är en bra grund för att på ett förberett och professionellt sätt hålla studiecirklar med det samtalsmaterial jämställdhetskommittén tagit fram inom ramen för riksorganisationens samtalskampanj öppna fler dörrar.

De ambassadörer som ännu inte gått cirkelledarutbildningen kommer att få en ny chans snart och mer information om detta kommer i god tid innan det är dags.
Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!Rätten att leva livet