Nätverksträffar


Är du kvinna och har ett tyngre politiskt uppdrag i Miljöpartiet? Vill du träffa andra engagerade miljöpartister från hela landet för att diskutera och utbyta erfarenheter runt uppdraget? Då ska du komma på jämställdhetskommitténs nätverksträffar för kvinnor.

Nätverksträffar anordnas av jämställdhetskommittén som en fortsättning på mentorprogrammen och för kvinnliga politiker med tyngre uppdrag runt om i landet.

På träffarna diskuterar vi kommunpolitik, strukturer, förhandlingsteknik, budget och frågor kopplade till jämställdhet och genus inom politiken. Projektet ska uppmuntra till nätverkande och diskussion om jämställdhetsfrågor och erfarenhetsutbyte runt det politiska "hantverket". Nätverksträffar fokuserar på de kvinnor som har ett uppdrag men inte tid eller möjlighet att delta i mentorprogrammet eller helt enkelt inte fick plats i programmet.