Mentorprogram


Hösten 2008 startade Jämställdhetskommittén upp ett mentorskapsprogram för kvinnor i Miljöpartiet. Programmet fortsatte i Göteborg under hösten 2009. Projektet KvinNorr har drivits med fokus på fyra norrländska län och ska engagera och stötta kvinnliga gröna politiker i Norrland. Målet med projektet är att uppmuntra kvinnliga förtroendevalda och att starta upp mentorskapet som en kompetensöverförande och engagerande institution. Mentorer och adepter får sina resor betalda till träffen.

Mål

Att utveckla trygga och modiga politiker
Att synliggöra hinder för att kunna bemöta och behärska dessa
Lyfta jämställdhetsfrågan internt i Miljöpartiet

Syfte

Att ge adepten ökad självinsikt och styrka genom dialog och reflektion
Att ge vägledning i praktiska frågor som rör uppdraget
Att utöka adeptens nätverk

Den senaste omgången av mentorprogrammet genomfördes under hösten 2010 och våren 2011 i Stockholm, och avslutades den 9 april 2011. Målgruppen var kvinnor i Miljöpartiet med tyngre politiska uppdrag i kommuner och landsting efter valet 2010. Nytt för den senaste omgången var att en mentor och två adepter bildade en "triad". Upplägget vid träffarna har varit föreläsning/workshop på förmiddagen och mentor/adeptsamtal på eftermiddagen. Strukturen för mentorsamtalen har utarbetats efter boken "Vinnande Mentorskap" av Charlotta Wikström. Tema vid träffarna har varit: Mediahantering, Härskartekniker och främjartekniker, Hur påverkar jag bäst i mitt politiska uppdrag - föreläsning av Anna Norrman (partistyrelseledamot i MP och mentor), Praktisk grön politik och förhandlingsteknik med Mikaela Valtersson (gruppledare och språkrörskandidat), Kroppsspråk och retorik - workshop med Lina Kurttila, Utvärdering och uppföljning av personlig utvecklingsplan med Charlotte Signahl.