Mentorprogram


Hösten 2017 startade jämställdhets- och mångfaldskommittén sitt ettåriga mentorskapsprogram för kvinnor inom Miljöpartiet. Målgrupp för programmet är kvinnor från underrepresenterade grupper (med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, och/eller under 30 år eller över 65 år) som har eller vill ha förtroendeuppdrag inom Miljöpartiet. Definitionen av kvinna är att du själv upplever dig som kvinna. Även du med ickebinär könsidentitet är välkommen. 

Syfte med mentorskapsprogrammet:
Syftet med att anordna ett mentorskapsprogram är att skapa stödstrukturer åt ett antal kvinnliga förtroendevalda och medlemmar för att rusta dem inför valrörelsen 2018. Vi vill genom ett mentorskapsprogram både ge kunskap, möjligheten till att få en egen mentor och skapa ett nätverk för deltagarna (adepterna) där de tillsammans kan stötta varandra.

Målsättningar med mentorskapsprogrammet:
Att adepterna ska utrycka större trygghet i rollen som förtroendevald efter avslutat program
Att identifiera och synliggöra hinder för att kunna bemöta och behärska dessa
Att ge adepterna möjlighet till dialog och reflektion 
Att ge vägledning i praktiska frågor som rör politiska uppdrag
Att utöka adeptens nätverk 
Att programmet ska resultera i fler kvinnor med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättningar och/eller kvinnor i åldrarna 18-30 år och 65+ på listorna till valet 2018

Alla deltagare i programmet får:
- En egen mentor – som under ett år kommer finnas där för dig och hjälpa dig att utvecklas.
- Ett utbildningsprogram – fördelade under 2 helger, en träff i oktober 2017 och en träff i februari 2018. I utbildningsprogrammet ingår bland annat: samtal med förebilder om deras resa till var de är idag, interaktiva workshops och föreläsningar (kring självledarskap, att identifiera sina styrkor och svagheter, att tala inför andra, att möta motstånd och hinder, det politiska hantverket, att påverka beslut, om förhandlingsteknik och att få ut budskap i media) och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 
- Ett värdefullt nätverk – av sammanlagt 50 kvinnor inom Miljöpartiet som du kan utbyta erfarenheter med och få stöd från.
Resor, mat och logi bekostas av jämställdhets- och mångfaldskommittén. 

Vid frågor om mentorskapsprogrammet kan du mejla jmk@mp.se