Lättläst

Välkommen till sidan för medlemmar i Miljöpartiet som vill veta mer om Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (som förkortas JMK).

JMK arbetar med frågor om jämställdhet och mångfald. Vi vill att det ska bli jämställdhet och mångfald i Miljöpartiet men också i Sverige och hela världen. Vi ska ha jämställdhet mellan kvinnor och män och mångfald betyder att vi ska ha personer från olika bakgrund, med olika ålder och olika intressen till exempel.

JMK arbetar med att:

  • Ge Miljöpartiet mer kunskap i frågor om jämställdhet och mångfald

  • Göra så att Miljöpartiet arbetar med att alla ska finns representerade. Till exempel behöver kvinnor, män, olika åldrar och funktionsnedsattas röster också höras

  • Ta fram ny politik och berätta för andra om Miljöpartiets politik för jämställdhet och mångfald

Här på vår sida för medlemmar finns information om hur du kan arbeta med frågor om jämställdhet och mångfald, material med fakta och kunskap, kampanjer och olika projekt som finns.

På vår facebooksida delar vi länkar, kommenterar nyheter och andra saker. Du kan också följa oss på Instagram där vi lägger upp bilder och på Youtube där vi lägger upp filmer.


Nyheter!

Miljöpartiets politik för jämställdhet

Här hittar du Miljöpartiets politik för jämställdhet inför valet den 9 september 2018. JMK har tagit fram förslagen. Sedan är det partiets högsta styrelse, som heter partistyrelsen, som har bestämt förslagen.

Checklistor

JMK vill att alla personer som vill ska kunna vara politiker och vara med i Miljöpartiet. Därför har vi gjort material som hjälper till att hitta olika personer när Miljöpartiet ska göra olika val.

Valberedning är en grupp som letar efter personer som vill vara politiker för Miljöpartiet. När Miljöpartiet ska välja någon så är det en valberedning som hittar och föreslår personer som då blir kandidater. Valberedningar för Miljöpartiet finns både i kommuner, i landsting och för politiken i riksdagen till exempel.

Material för valberedningar.

Det här materialet hjälper valberedningar och du hittar det genom att klicka här!

Ökad representation.

JMK vill att alla ska känna att det finns någon som representerar dem, som är deras röst när Miljöpartiet ska ta beslut. Vi har därför tagit fram fyra checklistor, material som en valberedning kan titta på för att få med kandidater med olika kön, ålder, funktionsförmåga och utländsk bakgrund. Checklistorna innehåller fakta och tips om hur man kan organisera arbetet i Miljöpartiet t.ex. i olika kommuner och landsting för att få fler inkluderade i politiken.

Läs dem här:

Checklistan för jämställd representation.

Checklistan för bättre åldersrepresentation.

Checklistan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Checklistan för ökad representation av personer med utländsk bakgrund.

Rapporten "Vem representerar Miljöpartiet?"

År 2016 gjorde JMK en rapport där vi tittade på jämställdhet och mångfald inom Miljöpartiet. I rapporten finns statistik över vem som representerar Miljöpartiet i kommuner, landsting och på riksnivå. Det finns också information om villkoren för olika förtroendevalda personer. Vem upplever exempelvis hot, hat och trakasserier i sin roll som förtroendevald? Vem känner mest stöd och förtroende från partikamrater? Vem känner störst möjlighet att påverka politiska beslut? Vi presenterar också våra förslag på åtgärder!

Comments