Kunskapsunderlag feminism och mångfald

Rapporten "Vem representerar Miljöpartiet?"
Under 2016 presenterade vi vår nya kartläggning över jämställdhet och mångfald inom Miljöpartiet. Kartläggningen innehåller statistik över vem som representerar Miljöpartiet inom kommun-, landstings- och riksnivå, samt villkoren för olika förtroendevalda. Vem upplever exempelvis hot, hat och trakasserier i sin roll som förtroendevald? Vem känner mest stöd och förtroende från partikamrater? Vem känner störst möjlighet att påverka politiska beslut? Vi presenterar också våra förslag på åtgärder!
https://sites.google.com/a/mp.se/jk/valkommen/Bild%20p%C3%A5%20kartl%C3%A4ggning%202016.png?attredirects=0

Checklistan till valberedningar.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram checklistan "Valberedande som främjar god representation" som ska vara till stöd och hjälp i valberedningarnas arbete med att sätta listorna inför valet 2018. 
Checklistan till valberedningar hittar du här!

Våra checklistor för ökad representation.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram fyra checklistor för att öka representationen utifrån faktorerna kön, ålder, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund inom Miljöpartiet. Checklistorna innehåller fakta och tips om hur man kan organisera arbetet i lokalavdelningar och distrikt för att främja inkludering. 
Läs dem här:
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:02
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:03
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:03
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:03
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:03
Ċ
Okänd användare,
26 mars 2018 02:01
Comments