Kontakt


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Mail till kommittén:
jmk@mp.se

Sammankallande:
Kukkamariia Valtola Sjöberg
kukkamariia.valtola.sjoberg@mp.se

Vice sammankallande:
Kristian Ek

Ledamöter:
Shadi Larsson
Mats Dellrud
Rejn Karlgren
Jan Ryden
Cindy Falkis Falquet
Alina Koltsova

Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!