Kontakt


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Mail till kommittén:
jmk@mp.se

TF Sammankallande:


Ledamöter:
Shadi Larsson
shadilarsson@gmail.com

Mats Dellrud
mats.dellrud@mp.se

Rejn Karlgren
rejn.karlgren@mp.se

Jan Ryden
jan.ryden@mp.se

Cindy Falquet
cindy.falquet@mp.se 

Alina Koltsova

Tiemon Okojevoh
tiemon.okojevoh@mp.se

Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!