Kampanjer‎ > ‎

Pappakampanjen


För fler närvarande pappor

Familjer kommer i många former. Med en modern familjepolitik finns det utrymme för alla familjer. Den ger fler närvarande pappor och sätter barnets trygghet framför kärnfamiljsnormer.

I dag framställs det som att föräldraledighet är en valmöjlighet för män, medan det är en självklarhet för kvinnor. Det är något som får stora konsekvenser för mäns aktiva föräldraskap och för kvinnors situation på arbetsmarknaden. Miljöpartiet menar att alla skulle tjäna på att regelverket utformas på ett sätt så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppmuntras.

Tredelad föräldraförsäkring

Miljöpartiet vill utforma föräldraförsäkringen på ett jämställt och normkritiskt sätt. Vi vill göra det möjligt att låta en person närstående till barnet ta del av föräldraförsäkringen om vårdnadshavarna anser det lämpligt. Därför föreslår vi en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel går till vardera vårdnadshavare och en tredjedel är möjlig att överlåta på en tredje part.