Tips för lokalt jämställdhets- och mångfaldsarbete


Här hittar du bra material till ditt lokala jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Jämställdhets- och mångfaldskommitténs egna rapporter:
Vem representerar Miljöpartiet? 2016

CEMR-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Diskriminering:
Diskrimineringsombudsmannens hemsida - med information om diskrimineringslagen och hur man kan arbeta mot diskrimineringInternt jämställdhets- och mångfaldsarbete: 
Tips på metoder och övningar: Medverkan - fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter
Mät talartiden på möten med GenderTimer