Tips för jämställdhetsarbete i kommuner och landsting


Här hittar du bra material till ditt lokala jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Jämställdhets- och mångfaldskommitténs egna rapporter:
Vem representerar Miljöpartiet? 2016


Lagstiftning:
CEMR-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Diskrimineringsombudsmannens hemsida - med information om diskrimineringslagen och hur man kan arbeta mot diskriminering
Regeringens webbplats om de mänskliga rättigheterna


Internt jämställdhets- och mångfaldsarbete: 
Mät talartiden på möten med GenderTimer