Ambassadörer‎ > ‎

Vad gör ambassadörerna egentligen?


På jämställdhetsambassadörsträffen den 16 mars 2013 gjorde vi en runda där de närvarande ambassadörerna fick berätta vad de gjort i sina regioner sedan sist, och vad de gör just nu. Vi fick höra många inspirerande exempel, och här är de nu:

Norrbotten: Har jobbat med kunskapsutbyggnad och de har kartlagt hur det ser ut i länet.

Östergötland: Ska åka med regionstyrelsen runt i regionen som en samlad trupp.

Värmland: Har haft kontakt med landstinget i Värmland för att föra ut jämställdhetspolitik till sina landstingspolitiker. Pratat om att få till ett runda bords-samtal om skam- och hedersbrott. Tanken är att samverka med existerande nätverk och lyssna in vilken hjälp de kan behöva av politikerna. Berättar om Karlstads beslut om att kvotera upp kvinnor men inte män på lokala listor.

Stockholms stad: Har startat upp ett jämställdhetsnätverk och har märkt att det kommer önskemål om sociala aktiviteter för att bygga upp en gemensam kunskapsbas. De har arrangerat en föreläsningskväll med Lena Svenaeus, som var väldigt givande. De har påbörjat ett arbete om att nå ut till alla stadsdelsgrupper och har skickat ut information om att stadsdelsgrupperna kan bjuda in dem till sina lokala möten för information. De ska gå ut mer riktat till enskilda nyckelpersoner. Stockholm har antagit en jämställdhets- och mångfaldsplan som de varit involverade i.

Sörmland: Har inventerat kommuner, arrangerat en endagarskurs i främjartekniker som det var svårt att få folk till. Studieförbundet vuxenskolan var inblandade, och de anlitade en extern föreläsare. De har åkt runt till sex kommuner i Sörmland och träffat den grupp miljöpartister som har politiska uppdrag i kommunen och närvarat på ledningsgruppsmöten och medlemsmöten. De har ringt runt och lyssnat in, samt åkt ut och mött avdelningarna och ställt frågan ”Vi har blivit valda till det här uppdraget, hur vill ni använda oss?”, ”hur tänker ni i den här frågan, vad vill ni med jämställdhet?”, ”hur mycket intersektionalitet ska vi ha med i jämställdhetsuppdraget?”. Det kommunerna främst vill ha hjälp med är grundutbildningar, tips, inspiration, exempel, att ambassadörerna ska komma till länets kommunalrådsträffar och vara med när de avhandlar frågor, samt en efterfrågan på hjälp att hantera härskartekniker.

Bohuslän: De har lagt in en text i regionbladet om att de är ambassadörer, tipsar om Machofabriken och Män för jämställdhet. Planerat in att informera på årsmötet den 24 mars, tittat på stadgarna och lagt in att de ska väljas på årsmötet och inte styrelsemötet. Behov av samarbete, t.ex. om webbsida. De ska försöka nå ut till alla valkretsar och påminna om att de ska välja ambassadörer.

Göteborg: Har samarrangerat ett event med åttonde mars-kommittén i Göteborg om hedersrelaterat våld och hur man hanterar det i kommunerna. Skyddat boende, olika föreningar. De har använt sig av jk:s rapport Rätten att leva livet. Ca 13 personer närvarade. De var också med på marschen den 8 mars. De har pratat om att ha ett till utåtriktat event den 10 april som handlar om stereotyper. Som grön student har hon funderat på hur man ska nå ut. Att det  kanske går att samarrangera med Gröna studenter i Göteborg. Det finns ett normkritiskt nätverk i Göteborg. Internationella, hbtq, jämställdhetsnätverket har slagits ihop.

Jönköping: De vill göra en inventering liknande den Sörmland gjort. Ska använda hemsidan för att lägga ut information och nå ut till kommunerna. Bägge ambassadörerna har blivit förfrågade om att sitta i regionledningen, men har tackat nej pga familjeskäl. De har pratat om att lägga om strukturen för regionledningen för att tillgängliggöra den för alla, med fler webbmöten, nå fler yngre människor, nå fler småbarnsföräldrar utan att familjelivet ska behöva bli lidande. Eftersom mötena alltid är förlagda i Jönköping kan alla vara med på webbmöten och slippa resor. Frågan ska tas upp på nästa regionstyrelsemöte. De har fått gehör för frågan, men inget är beslutat ännu.