Ambassadörer


Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna är jämställdhets- och mångfaldskommitténs förlängda arm i det distrikt eller den lokalavdelning där hen är aktiv. Ambassadören verkar för att jämställdhets- och mångfaldsfrågor sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt. Hen fungerar också som ett stöd till de lokala politikerna. Varje distrikt ansvarar för att välja två ambassadörer, en kvinna och en man. Nedan är de ambassadörer som är valda i dag listade.

Kontaktuppgifter till ambassadörerna hittar du på respektive distrikts lokala sidor.

Alla gamla och nya jämställdhets- och mångfaldsambassadörer är välkomna att gå med i facebookgruppen Jämställdhets- och mångfaldsambassadör Miljöpartiet de gröna.

Blekinge Olle HilbornLova Necksten
Dalarna
 Mikael Hjort
Maria Alfredson
Gotland
 Svante Agnestig
 Kristin Ekström
Gävleborgs län Elin Vestling  Konstantinos Erlandsson
Halland
 Linnea Sandahl Markus Jöngren
Jämtlands län
 Marie Christensson
 Anton Nordqvist
Jönköpings län
 Karin Rappe Kenneth Karlsson
Kalmar län
 Alexander Franzén Evelina Mattisson
Kronobergs län
  
Lund Sofie Lemontzis
Malmö Nils Karlsson Annika Elwert
Norrbotten
 Annika Eriksson
 Jörgen Naalisvaara
Skåne
 Lena Östholm Munkberg Klara Westby
Stockholms stad
 Manuel Cortez Agnes Johanson
Stockholmsregionen
 Cindy Falkis Falquet  Filip Joelsson
Södermanland
 Daniel Tukia
 Sandra Landin
Uppsala län
 Warren Kunce Rolf Samuelsson
Värmland Camilla Kylin
 Robert Halvarsson
Västerbotten
 Alice Nikmanesh John Vestergren
Västernorrland
 
Västmanland Eva Fridh Anna Nematbakhsh
Västra Götaland Bohuslän Helena Björkman
 Johan Söderpalm
Västra Götaland Göteborg
 Andreas Hernbo
 
Västra Götaland Norra Älvsborg
 Marika Isetorp
 
Västra Götaland Sjuhärad
 Bim Olsson 
Västra Götaland Skaraborg
  
Örebro län  Catrin Steen Pontus Olofsson
Östergötland
 Maria Moraes 
 Andreas Sjöberg

 

Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!
Underordnade sidor (1): Vad gör ambassadörerna egentligen?