Blogg‎ > ‎

Yngre eller äldre - allas röster behövs i politiken!

skickad 10 juli 2018 03:39 av Okänd användare   [ uppdaterad 7 sep. 2018 12:27 ]

Din ålder spelar roll. Inte bara för när du får börja skolan, rösta i allmänna val eller flytta till seniorbostad. Den spelar också roll som en grund för diskriminering: du kan särbehandlas negativt på grund av din ålder. Då kan det vara ett brott.

Att alla åldrar inte finns representerade i ett demokratiskt samhälle är kanske inte ett brott, men det är ett problem. I riksdagen, landstings- och kommunhusen saknas det personer i åldrarna 65 år och över samt under 30 år. Det blir ett problem när 26 % av väljarna är över 65 år medan endast 2,6 % av riksdagens ledamöter är det. Eftersom människor har olika erfarenheter, intressen, tankar och åsikter är det viktigt att vi alla finns – och känner oss – representerade i samhället och demokratin.

För att vi alla ska ha möjlighet att engagera oss politiskt behöver vi i partierna titta på hur vi tar fram våra kandidater. Hur välkomnar vi nya? Har vi material som berättar hur det fungerar i de demokratiska beslutsfattande mötena och rummen? Förklarar vi nya ord, termer och uttryck eller hur ett möte går till? Vad är en reservation och en protokollsanteckning? Hur har Miljöpartiet tyckt i en fråga förut och varför? Både unga, äldre och nya i politiken måste kunna känna att de får stöd och hjälp in i arbetet. Annars får vi inte många som på sin fritid – som det oftast är – vill eller kan engagera sig politiskt.

Inom jämställdhets- och mångfaldskommittén (JMK) arbetar vi med frågor om hur vi får så många som möjligt att kunna vara med i politiken oavsett bakgrund. Vi har tagit fram material som stöd när vi ska hitta olika kandidater och bland detta finns också en checklista med vad vi ska tänka på när vi vill ha olika åldrar representerade. Olika berikar alltid och i en demokrati där vi väljer personer som ska representera oss är det viktigt att vi alla känner oss representerade och kan engagera oss.

I JMK arbetar jag särskilt med att lyfta frågor om hur ålder spelar roll och kan vara ett hinder i samhället och demokratin. Att din ålder spelar roll är något jag kommer att skriva mer om i kommande inlägg här på bloggen.

Jan Rydén, ledamot i JMK

Comments