Blogg‎ > ‎

Olika språk berikar!

skickad 13 aug. 2018 04:17 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 aug. 2018 04:24 ]
Shadi Larsson, ledamot i JMK och modersmålslärare


Ett mångkulturellt samhälle är roligt och viktigt att bevara och här har skolan en stor roll att spela. Att satsa på modersmålsundervisning och ge ekonomisk möjlighet till kommuner och skolor att erbjuda ordentlig modersmålsundervisning är därför väldigt viktigt. Snart börjar många skolan efter ett långt sommarlov och även den så viktiga modersmålsundervisningen är tillbaka efter sommaruppehållet.

Att ha ett helt språk är alla barns mänskliga rättighet. Att lära sig sitt modersmål ska aldrig vara den enskilda familjens val utan det ska vara samhället som ska se till att alla barn får bra modersmålsundervisning. Barnen är framtiden och vi har alla ansvar för att ge alla barn de bästa förutsättningarna att lyckas. Genom att modersmålsundervisningen sker i skolan kan alla elever få den undervisning de behöver. Sker undervisningen däremot utanför skola och undervisningstid så finns det risk att det främst är barn till engagerade föräldrar och de som har tid, möjlighet – och kanske pengar – som får undervisning. Även på skolor där huvudundervisningen sker på ett annat språk – som engelska, franska eller tyska –behövs modersmålslärare i skolan eftersom det inte är självklart att alla talar dessa språk.

Av de elever som har rätt till modersmålsundervisning är det inte alla som väljer att ta del av denna. Enligt Skolverket är det väldigt olika mellan olika kommuner men totalt i Sverige deltar 56 procent. Undervisningen är frivillig, så det finns elever och familjer som väljer bort den. Det kan bland annat bero på att många gånger börjar modersmålsundervisningen först efter att alla elever har slutat sina andra skolämnen och det betyder att i vissa skolor börjar modersmålsundervisningen efter kl. 16 eller 17. Eleverna är då trötta och hungriga och vill gå hem. Eftersom det kan vara svårt att hitta lärare på vissa orter i vissa språk kan det också göra att undervisning inte kan erbjudas.

Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Här spelar pedagoger och lärare en viktig roll i att lyfta och uppmärksamma barnens olika språk och ha med det i vardagen. Genom sånger, lekar och sagor lyfts de olika språken med det kan också handla om att ha med sig vanliga vardagsord på olika språk. Ordet vatten eller sova kan till exempel lyftas på olika språk.

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har – om vissa förutsättningar är uppfyllda – rätt till modersmålsundervisning. Elever som pratar något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning, men det betyder inte att alla som har rätt faktiskt får undervisning. Många modersmålslärare står inför att gå i pension och brist på lärare kommer att uppstå.

I ett samhälle där flera språk pratas behöver vi satsa på modersmålsundervisning. Olika språk berikar, både individen och samhället, och här har både förskolan och skolan en viktig roll att lyfta barns och elevers olika modersmål.

Shadi Larsson,
Modersmålslärare
och ledamot i JMK

Comments