Blogg‎ > ‎

Olika berikar politiken

skickad 12 aug. 2018 14:06 av Okänd användare   [ uppdaterad 14 aug. 2018 08:04 ]

Politiker. ”De där”. Strukna kläder. Struket hår. Långt bort, långt upp. Eller? Hur ser en ”politiker” ut? Vem är en ”politiker”? Vad är en ”politiker”? Nu i valet behöver vi lyfta mångfald inom politiken och bryta normerna för vem som är och kan vara politiker!

Eftersom några få personer ska representera många av oss i samhället är det viktigt att vi alla känner att det finns kandidater som för just vår talan, som är just din och min röst när beslut fattas. Demokrati bygger på att vi alla kan höras och vara representerade och politiken behöver reflektera samhället. Det är därför mångfald behövs och det är därför vi behöver arbeta mer med jämställdhet och jämlikhet, så att alla inte bara har samma rättighet utan också samma möjlighet att kunna vara politiker. Det handlar om att lyfta normer och strukturer som begränsar, att dela mer på inflytande och makt och inkludera fler.

Vi behöver också bryta normen för vem uppfattas som och kan vara politiker. Här har alla partier ett ansvar att hitta personer med olika bakgrund. Mångfald betyder att ta tillvara varje persons unika bakgrund och erfarenheter och använda dem. För den som behöver rullstol ser ofta andra utmaningar med tillgängligheten när vi planerar våra offentliga utrymmen än den som inte har rullstol i sin vardag. Det är därför olika erfarenheter av rullstolen som hjälpmedel i vardagen är något att ta tillvara.

I valet har alla partier ett viktigt uppdrag att hitta kandidater till olika uppdrag och lyfta underrepresenterade grupper. Det gör skillnad vem vi väljer att representera oss och hur vi gör urvalet. Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté ser hur politiken behöver jobba mer med mångfald och jämställdhet och lyfta politiker med olika kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi behöver välkomna fler in i politiken. Här kan även du som väljare ta ställning för jämställdhet och mångfald genom att tänka på vem du lägger din röst på och kryssa kandidater från underrepresenterade grupper.

Hur ser då en förtroendevald ut? Vem kan vara en politiker? Jo, det kan vara vem som helst. Det kan vara du och det kan vara jag. Politiker är inte personer långt bort och långt upp och behöver inte alls ha varken strukna kläder eller struket hår. Politiker är personer som både ser olika ut och är olika. Jämställdhets- och mångfaldskommittén ser hur mångfald i valet betyder tre saker. 1. Alla partier har ett ansvar att hitta kandidater som är olika 2. Partiernas medlemmar behöver rösta fram kandidater som är olika 3. Vi väljare kan påverka vid valurnorna genom att rösta fram mångfald.

Olika berikar - särskilt inom politiken.

Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK
Nils Seye Larsen, vice sammankallande JMK

Comments