Blogg‎ > ‎

Mångfald är grunden för utvecklingen i samhället

skickad 7 juli 2018 03:39 av Okänd användare   [ uppdaterad 7 juli 2018 06:39 ]

Entreprenörskap. Känn på ordet! Det låter lite komplext men också fint när det uttalas. Förutom att låta fint som ord är entreprenörer – företagare – viktigt för ett samhälle med mångfald. Ett samhälle där fler olika aktiviteter och idéer kan födas och blomstra.

Tänk om vi bara hade en typ av företag, en enda idé och endast en aktivitet. Alla fick ägna sig åt samma sak och det var bara ett företag som hördes. Det låter inte bara konstigt utan faktiskt inte riktigt klokt. Vad mycket vi skulle gå miste om i form av idéer, uppfinningar och utveckling! Att vi har mångfald bland företag och företagare är viktigt för att innovativa, färska idéer ska kunna växa fram och möjliggöra förändringsprocesser.

På precis samma sätt är det viktigt att vi har mångfald även i själva företagen. Eget företagande är nämligen också viktigt för jämställdhet. I många länder är kvinnors möjlighet att starta eget företag en nyckel till mer makt över sin egen ekonomi och ger positiva effekter på hela samhället. Samarbeten kvinnor emellan i kooperativ och möjlighet att som kvinna vara del i t.ex. jordbrukskooperativ ger mer inflytande och självständighet.

Även i Sverige har kooperativ historiskt betytt en hel del för kvinnligt företagande och i början av 1900-talet var det största kooperativet i Sverige ett kvinnokooperativ. Men, vi har en bra bit kvar till ett jämställt företagande i Sverige: kartläggningar visar att 7 av 10 företagare är män. Svenska bolagsstyrelser har också ett stort arbete att göra för jämställdhet.om Bolagsverkets studie visar att även om kvinnor utgör en ökande del av organisationerna når de inte hela vägen upp samtidigt som äldre män är överrepresenterade bland näringslivets toppar i svenska företag. Även stiftelsen Allbrights kartläggningar över andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper, styrelser och på VD- och ordförandeposter visar att vi har jobb kvar att göra. Detsamma gäller de kommunala bolagen där männen dominerar. Här är en förändring nödvändig.

Precis som vi behöver mångfald bland företag och företagare så behöver vi också mångfald överallt. I rum där beslut fattas, i politiska organ, i styrelser. Vi i JMK jobbar med att lyfta just denna fråga, i samhället i stort och inom Miljöpartiet. Att vi har en bredd av representanter, att allas röster hörs.

Idag är det internationella dagen för kooperativ, en viktig företagsform för jämställdhet och inkludering. Det bästa laget är det där vi samlar olika människor för att utbyta idéer. Så utvecklas samhället. Så får vi mångfald!

Cindy Falquet, ledamot i JMK

Comments