Blogg‎ > ‎

Lite blod är inte så bara

skickad 8 sep. 2018 11:31 av Okänd användare


Det är bara lite blod. Fast det är inte så lite. Och det finns blod och blod. Mensblod är inte som vilket blod som helst: historiskt har det varit mycket myter och tabun kring mens och än idag är det ett kontroversiellt ämne. Mens är också på flera håll i världen ett hinder för flickor och kvinnor att delta i utbildning och arbete eller vara aktiv på fritiden. Ungefär hälften av jordens befolkning har någon gång i livet mens och det borde därför vara naturligt att både uppmärksamma och prata om det.


Mens är ett hinder att delta i utbildning eftersom bristen på rent vatten och toaletter är ett stort problem för menstruerande flickor och kvinnor. Tabun kring mens gör också att många stannar hemma från skolan och därmed missar undervisning och  kunskaper som de hade kunnat få. Själva bristen på mensskydd är ett stort och utbrett problem som gör att flickor och kvinnor på flera håll i världen inte vill eller kan gå till skolan.


Den 8 september är det internationella läskunnighetsdagen, en dag som uppmärksammas världen över och påminner om betydelsen av att kunna läsa och skriva för utvecklingen. Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Men att ge alla möjlighet att lära sig läsa och skriva är också i allra högsta grad en fråga om jämställdhet. Att kunna läsa och skriva ger kunskap, och kunskap är makt. Det blir en fråga om jämställdhet och allas lika rätt till utbildning, makt och att ta en aktiv del i utvecklingen när flickor och kvinnor i världen hindras av menstruation.


Mensblod är inte som vilket blod som helst. För att säkra skolgång och hälsa för de i världen som saknar möjlighet att köpa mensskydd tycker Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté det är viktigt att vi tittar på hur olika alternativ på kostnadsfria mensskydd kan erbjudas. Det är en del av en feministisk utrikespolitik och ett sätt att lyfta kvinnors lika deltagande i samhället i de delar av världen där menstruation hindrar möjligheten till utbildning. Mens ska aldrig få vara ett hinder och inte vara tabu. Lite blod är inte så lite när det gäller mens. Mens ska aldrig hindra flickors och kvinnors rätt till utbildning. Det är faktiskt en jämställdhetsfråga!


Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK


Comments