Blogg‎ > ‎

Kryssa jämställt i valet!

skickad 6 aug. 2018 03:55 av Okänd användare   [ uppdaterad 6 aug. 2018 04:03 ]

Att lyfta jämställdhet är att se de strukturer som hindrar kvinnor och män att leva jämlika liv. Det finns normer och förväntningar som begränsar oss utifrån kön. I ett jämställt samhälle har vi inte bara samma rättigheter utan också samma möjligheter.

Politiken ska återspegla samhället. Det betyder att det precis som i samhället behövs bredd och mångfald bland partiernas förtroendevalda. I de listor som finns till höstens val i kommunerna ser verkligheten annorlunda ut: det är fortfarande männen som dominerar. Listorna återspeglar därmed inte att nästan varannan svensk är kvinna och varannan är man. När vi tittar på jämställdhet inom politiken behöver vi också studera vilka positioner politikerna har och även här har vi en väg kvar till jämställdhet. Det är fortfarande männen som är överrepresenterade på de tunga uppdragen inom t.ex. kommunpolitiken och i kommunala bolag. Om vi fortsätter att väga in fler sidor än kön, såsom ålder, utländsk bakgrund och funktionsnedsättningar, ser vägen till jämställdhet och mångfald än längre ut.

I september är det val och du, jag och alla andra har möjlighet att påverka. Förutom att välja parti kan vi välja representanter, de politiker vi vill ska väljas. Vi kan då välja att lyfta fram kloka kvinnor genom att kryssa jämställt.

Genom att synliggöra strukturer, normer och förväntningar som begränsar och ger oss olika mycket makt och inflytande beroende på vilket kön vi har kan vi få inte bara en jämställd politik utan också ett jämställt samhälle. Vi behöver lyfta frågan om vem det är som i praktiken får möjlighet att bli politiker i Sverige idag, dels genom hur vi värderar kompetens och erfarenhet efter kön och vilka kandidater vi väljer att stötta och lyfta fram. I valet kan vi välja att kryssa jämställt. Som en början till en jämställd politik.

Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK
Mats Dellrud, ledamot JMK

Comments