Blogg‎ > ‎

Kampanjen #jagärpolitiker

skickad 14 juli 2018 05:43 av Okänd användare

 

Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK) har startat en kampanj för att lyfta att politiker både kan vara och se olika ut och du får gärna bidra! Både inför och efter höstens val vill vi visa olika politiker, lyfta politiker från underrepresenterade grupper och välkomna fler in i politiken.

En politiker är någon som blivit vald att företräda andra. Eftersom några få personer ska representera många av oss i samhället är det viktigt att vi alla känner att det finns kandidater som för just vår talan, som är just din och min röst när beslut fattas.

Hur ser då en förtroendevald ut? Vem kan vara en politiker? Jo, det kan vara vem som helst. Det kan vara du och det kan vara jag.

JMK har startat kampanjen #jagärpolitiker för att visa att politiker både kan se olika ut och vara olika. Det är en kampanj på Instagram som även läggs upp på Facebook där vi också lyfter de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi vill gärna ha fler berättelser i kampanjen och du får gärna bidra! Det gör du genom att till jmk@mp.se skicka en bild på dig själv och kort skriva ditt namn, din ålder, hur du bryter mot normen för vem som är politiker och vilka dina hjärtefrågor är. Det kan då se ut så här, med exemplet för sammankallande i JMK, Kukkamariia Valtola Sjöberg, som bl.a. lyfter diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet:

”Jag heter Kukkamariia Valtola Sjöberg, jag är kvinna, 43 år och tillhör vår nationella minoritet Sverigefinnarna. Mina hjärtefrågor är jämställdhet och mångfald.”

På Instagram kan du se exempel från kampanjen, antingen på JMKs profilsida miljopartiet_jmk eller genom att söka på hashtaggen #jagärpolitiker

Tipsa också gärna andra miljöpartister, både de som är politiker idag och de som kandiderar, om att de kan vara med i kampanjen. Ju fler vi är, desto bättre syns vi! Nu lyfter vi mångfald inom politiken och bryter normerna för vem som är och kan vara politiker!

Comments