Blogg‎ > ‎

Jag är inte Sverigefinne för att göra det jobbigt för dig!

skickad 2 sep. 2018 13:01 av Okänd användare   [ uppdaterad 2 sep. 2018 13:19 ]

Jag är född i Helsingfors på 70-talet och min familj flyttade, som så många andra, till Sverige när jag var ett halvår gammal.

Jag är alltså uppvuxen här men har mina rötter i Finland.

Min familj pratade finska hemma och jag lärde mig svenska först vid 7 års ålder. Hemma åt vi ofta traditionell finsk mat, lyssnade på finsk musik och tittade på finsk tv. Jag tillbringade mycket tid på lov hos min stora släkt i Finland och jag älskade att umgås med någon av mina 42 kusiner, mina fastrar, mostrar eller mor- och farföräldrar.

Genom åren har jag varit med om många jobbiga och svåra upplevelser på grund av min bakgrund. Att bli retad som barn på grund av mitt namn, för min kultur och mitt språk har inte varit lätt och det har påverkat mig som person och gjort att jag ser på världen på ett annat sätt än vad många andra gör tror jag.

Det går som en röd tråd genom mitt liv, ett pärlhalsband av små och stora erfarenheter som gör att jag när jag nu är lite äldre har pusslat ihop dessa till att jag måste, att jag ska, jobba för alla människors lika rättigheter resten av mitt liv.

Det jag erfarit av att bli utmålad som ”annorlunda” på grund av min bakgrund har gjort att jag nu läst på och ser hur andra grupper i samhället påverkas av diskriminering, den ojämställda och ojämlika världen.

Det finns så många som har mycket värre och svårare upplevelser än jag och det gör att jag i solidaritet vill stå upp för allas lika rättigheter och möjligheter.

För mig betyder det att vi alla ska få bli behandlade som en människa, som en individ, en person. Inte som en finne, inte som en stereotyp ”Pekka med kniven” eller att folk ska dra slutsatser om en på grund av ens ursprung.

Jag har inte ett ”konstigt” namn för att göra det jobbigt för dig. Jag är Kukkamariia. Det är mitt namn och jag är en individ som är Sverigefinne.

Jag begär inte att Sverigefinnar ska få sina rättigheter som nationell minoritet för att du ska tycka det är jobbigt. Jag gör det för att vi har rätt till att få prata vårt språk, att få lära oss vårt språk.

Jag vill inte få till svar från en rektor att det ”inte är mitt ansvar” när jag vill att mina barn ska få lära sig sitt modersmål. Det är inte jag som ska behöva känna mig jobbig, du har ett ansvar mot den nationella minoriteten.

Jag är trött på att kämpa i motvind, att alltid få känna sig ”jobbig” när en vill begära det en har rätt till.

Jag fattar att många inte förstår varför, att många tycker att detta är en ickefråga men för den som är utsatt blir det ett ständigt spel som rör sig i bakgrunden i ens liv. Ett spel där det enda du vill är att få vara den du är utan hinder, men där samhället och enskilda sätter krokben framför en med jämna mellanrum.

Att tillhöra majoritetssamhället gör att en kan ha svårt att se andras svårigheter. Det kan vara lätt att se andras problem som ickefrågor, och tro att de inte spelar roll. Det kan vara lätt att tycka att folk är jobbiga, högljudda, besvärliga för att de vill kräva en massa saker som du inte fattar varför.

Men vi kräver inte olika insatser för att vara jobbiga, vi kräver de för att vi lever här, för att vi är en nationell minoritet som fått lida av diskriminering och för att vi står sida vid sida med andra som också vill ha sin värdighet, sina rättigheter.

Tips på vad vi kan göra tillsammans:

- Lyssna på andras erfarenheter av diskriminering och dela gärna info och läsa på om de nationella minoriteterna och urfolket samerna.

- Lyft fram personer från de nationella minoriteterna och urfolket samerna som gör bra saker för att utveckla samhällets bild av hur vi alla är individer och att vi har rättigheter.

- Avfärda inte andras upplevelser som jobbiga, fel, besvärliga, utan lyssna, ta in och försök och förstå.

Jag har inte ett ”konstigt” namn för att göra det jobbigt för dig. Jag är Kukkamariia. Det är mitt namn och jag är en individ som är Sverigefinne.

Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK

Comments