Blogg‎ > ‎

Internationella dagen för äldre 1 oktober

skickad 1 okt. 2019 00:23 av Linnea Sandahl   [ uppdaterad 1 okt. 2019 00:29 ]

I hela världen pekar den demografiska utvecklingen på att vi äldre blir fler i befolkningarna. Det är glädjande att så många lever så mycket längre, men kan också ses som en utmaning för alla i arbetsför ålder att hantera. Vetenskapliga belägg visar att detta görs bäst genom förebyggande livsstilsförändringar i matvanor, motion i åtminstone lägre grad och stimulerande kontakter med andra människor, kulturutbud och föreningsliv.


I Sverige har den bristande tillgången på äldreboenden, mellanboenden och trygghetsboenden gjort att många bor kvar i stora lägenheter och egna hem med utökad hemtjänst som enda alternativ att få ett drägligt liv. Det är både kostsamt och kan leda till isolering och ensamhet. Många krafter bland frivilligsektorn och övriga professionen har fått upp ögonen för problemen och försöker hitta lösningar. 


I Sverige försöker vi öka bostadsbyggandet . Kommunernas planmonopol gör dock att lösningarna kan bli mycket olika i kommunerna emellan. I många andra länder är familjetraditionen kvar i större utsträckning, så den ideella sektorn och familjen tar ett större ansvar än “det allmänna”.


Vad gäller den fysiska utformningen av utemiljön i våra städer, har det bildats ett internationellt nätverk, Age-friendly cities and communities grundat 2010 av WHO. Där strävar de efter att förbättra service, transporter, kultursatsningar och möjligheter till sociala kontakter i linje med äldres behov. I Sverige är det hittills Stockholm, Göteborg, Uppsala och Hallstahammar som har anslutit sig.


Övriga regelverk och förmåner i samhället bör anpassas till äldres möjligheter och förmåga, t.ex. kollektivtrafik. Robotisering och artificiell intelligens bör införas med stor varsamhet. 


Jan Rydén

Ledamot med ansvar för ålder i Mp:s Jämställdhets- och mångfaldskommitté 


Comments