Blogg‎ > ‎

Ingen människa ska behöva fly

skickad 21 juni 2018 02:01 av Okänd användare

Ingen människa borde behöva fly och lämna sitt hem på grund av kriser, katastrofer, krig och förtryck. Ändå är det något som väldigt många i världen idag står inför och något som är svårt för oss som inte hamnat i den situationen att verkligen förstå vidden av. Kanske är det endast i våra värsta mardrömmar vi kan uppleva den fruktansvärda sits du blir satt i när du måste fly från ditt hem.

Att fly och behöva lämna hem, vänner, familj och hela den tillvaro och det liv du är van vid är inte enkelt för någon. En del säger att den som lyckas fly har tur, det finns nämligen de som blir kvar i kaos och konflikthärjade områden för att de inte har något val. Kvinnor, barn, äldre och funktionsnedsatta är extra utsatta i krig och på flykt. Det betyder att det kön, den ålder och den funktionsförmåga vi har påverkar våra möjligheter att fly.

Även när personer på flykt kommer till en ny tryggare plats kan det vara olika vilken sits du hamnar i.  Till exempel har kvinnor med oklar rättslig status i Sverige, som kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd och papperslösa, det svårt.

För bara några år sedan var antalet människor på flykt i världen enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s rapport för första gången någonsin över 60 miljoner. Till Sverige har det kommit barn, unga, vuxna och äldre, kvinnor och män, tillsammans eller ensamma, efter en flykt som de flesta av oss har svårt att föreställa oss. Samtidigt ser det ut som att klimatförändringen i framtiden kommer att vara den avgörande orsaken till att människor tvingas fly.
Detta
eftersom ett förändrat klimat gör så att livsmedelsförsörjningen för miljarder människor sätts på spel, havsnivåerna stiger och översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen sker allt oftare.

Men klimatfrågan är inte bara en allvarlig och akut utmaning på flera sätt. Den ger oss också möjlighet att tillsammans forma ett bättre och mer hållbart samhälle. En värld där vi inte ska behöva fly för att överleva, inte tvingas på flykt för att rädda våra älskade. Den 20 juni uppmärksammar vi världsdagen för flyktingar. För alla människor på flykt undan krig, konflikter och kamper som dödar och lämnar ärr för livet. För att ingen människa ska behöva fly.

Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK

Comments