Blogg‎ > ‎

Ett jämlikt samhälle är ett jämställt samhälle

skickad 17 juli 2018 01:05 av Okänd användare

Diskriminering av ålder ser olika ut beroende på kön. Att vara kvinna och pensionär innebär att leva med konsekvenserna av ett ojämställt arbetsliv. Det är därför det behövs mer jämställdhet i samhället.

Kvinnor har under hela livet en lägre inkomst än män. Att ha lägre inkomst betyder också att få lägre pension och det faktum att vi idag har ett ojämställt uttag av föräldraförsäkringen drabbar kvinnor som grupp men också enskilda: lägre lön till följd av föräldraledighet leder till lägre pension på äldre dagar. Att kvinnor också i större utsträckning arbetar deltid – både under småbarnsår och inom vissa yrkesområden – påverkar också pensionen negativt. Lägre löner i kvinnodominerade branscher leder också till lägre inkomster senare i livet i form av lägre pensioner. Ett ”låglöneyrke” kommer nämligen innebära en lägre pension, och även här drabbas kvinnor.

Det är drygt fyra gånger fler kvinnor än män som får garantipension. Även om vi uppnår ekonomiskt jämställdhet för alla som arbetar idag, så löser det bara problemet för de som börjar sitt yrkesliv nu. Vi behöver alltså förbättra för de som redan idag har låga pensioner, till exempel genom att höja garantipensionen, något som den blocköverskridande arbetsgruppen med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, den s.k. pensionsgruppen, tittar på.

För att få jämställda pensioner i framtiden – för de som arbetar idag – behöver vi arbeta för jämställda löner och bryta könssegregationen på arbetsmarknaden. Att vissa yrken som traditionellt har dominerats av kvinnor, som vård och service, har lägre lön än traditionellt mansdominerade yrken som industri och finans är varken jämställt eller hållbart. Det är också viktigt att komma till rätta med arbetsmiljön i de kvinnodominerade branscherna, framför allt vård och omsorg, där många sliter ut sig, arbetar ofrivillig deltid och får arbeta i så kallade delade turer. Genom att delta i arbetslivet på lika villkor kan vi också få en likvärdig tid som pensionärer. Offentliga arbetsgivare måste visa vägen och gå före för jämställda löner, rätt till heltid och möjlighet till deltid och vi behöver satsa mer på kvinnodominerade yrken inom välfärden.

För jämlikhet i samhället och i alla delar av livet, oavsett ålder, behöver vi lyfta och synliggöra behovet av jämställdhet. Det är endast i ett jämställt samhälle vi alla har samma rättigheter och möjligheter!

Jan Rydén, ledamot i JMK

Comments