Blogg‎ > ‎

Det här ska bli jämställdhetsvalåret!

skickad 21 mars 2018 02:03 av Okänd användare   [ uppdaterad 14 juni 2018 01:18 av Jean-Pierre Zeito ]

På den internationella kvinnodagen den 8 mars brukar olika partier och organisationer lyfta de viktiga frågorna om kvinnors rättigheter och möjligheter. Det är ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma att det finns stora skillnader i levnadsförhållanden mellan kvinnor och män. Men vad kan vi göra för att samtalet om jämställdhet inte ska reduceras till en ynka dag om året?

Vi menar att valåret är en fantastisk möjlighet för politiska partier att prioritera längre samtal om kvinnors rättigheter och tydliggöra inför väljarna var de står i en av våra absolut viktigaste frågor – jämställdhet.

Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommittén ser stora utmaningar på jämställdhetsområdet som vi behöver komma till rätta med. Kvinnor är ingen homogen grupp. Ålder, funktionsförmåga, etnicitet och sexualitet varierar och leder till att kvinnor påverkas på olika sätt av maktstrukturer. Men det finns ändå några gemensamma nämnare: kvinnor har mindre makt och inflytande än män, lägre löner och blir mer frekvent utsatta för sexuella trakasserier och förtryck.

Här har de politiska partierna ett stort ansvar att systematiskt arbeta med ett jämställdhetsperspektiv, såväl internt som externt, för att eliminera de strukturer som förminskar kvinnors grundläggande rättigheter. Miljöpartiet och Jämställdhets- och mångfaldskommittén jobbar aktivt med kvinnors mänskliga rättigheter, i den lokala kontexten, på riksnivå och över nationsgränser. Vi är ett feministiskt parti och vi vet att sann förändring kräver historiekännedom, verklighetskontakt och en orubblig övertygelse om att kvinnors mänskliga rättigheter aldrig får relativiseras bort.

För att 2018 ska blir ett valår då jämställdhet prioriteras på riktigt behövs det en feministisk kraftsamling. En reell mobilisering mot reaktionära och bakåtsträvande krafter som diskriminerar människor på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, eller någon annan diskrimineringsgrund.

Under hösten 2017 bröts tystnadskulturen kring sexuella trakasserier under #Metoo-rörelsen. Nu behöver det samtalet expandera och uppmärksamma hur patriarkala strukturer även påverkar andra områden i livet. Sverige anses ofta vara bäst i jämställdhetsklassen men även här ingår våld, lägre lön, färre karriärmöjligheter och mindre inflytande i beslutsfattande positioner i repertoaren av diskriminering. Varje dag.

Det behövs även ett större ansvarstagande från samtliga partier i form av en ärlig dialog om hur maktfördelning mellan män och kvinnor verkligen ser ut i vårt land. Inom de allra flesta områden i livet finns det mycket jobb kvar att göra för att kvinnor ska ha lika möjligheter och rättigheter i praktiken som män.

Miljöpartiet vill göra 2018 till ett jämställdhetsvalår och vi hoppas att hela Sverige vaknar och kräver av de politiska partierna att vårt samhälle ska vara rättvist och jämställt.

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP)

Shadi Larsson (MP)

Vanessa Sevedag (MP)

Petter Forkstam (MP)

Ingrid Bergman (MP)

Åsa Strahlemo (MP)

Arbetsutskott för Jämställdhets- och mångfaldskommittén


Comments