Blogg‎ > ‎

Det där med identitet och vad den gör med oss...

skickad 24 juli 2018 23:28 av Okänd användare   [ uppdaterad 24 juli 2018 23:33 ]


Alla vi som levt/lever med en del av oss djupt i det fördolda påverkas naturligtvis av det. I mitt fall har en stor del av mig varit gömt väldigt djupt och jag har strävat efter att hålla det så. Först för att jag inte förstod att det var möjligt alls att vara som jag. Född i en kropp som utvecklades åt det rakt motsatta mot och visade upp sig mot omvärlden på ett sätt som gick tvärt emot hur jag upplevde mig på insidan. Dessutom homosexuell, vilket var mer känt då jag växte upp, men inte lika accepterat som nu. Jag är född 1968 i en småstad. Att vara trans fanns inte i min begreppsvärld och om det gjort det hade säkert inte kombinationen av detta och min sexualitet gjort saken lättare att greppa för mig eller för min omvärld.

För mig har det inneburit att jag fogat mig och iklätt mig en roll som passat väl med samhällets normer, och jag har lyckats rätt väl, tror jag. Priset har varit låg självkänsla och ångest, som också behövt gömmas, naturligtvis. Jag skriver och talar om detta ofta nu. Vartefter jag sätter ord på det, inser jag att vi alla är påverkade i olika grad av krocken mellan vår identitet och det som samhällsnormen tillskrivit oss. Även de som är till synes helt ”normala” kan ibland fundera kring hur de blev som de blev... och hur mycket de anpassat sig efter uttalade och outtalade förväntningar. 

Jag tänker att allt som inte skadar oss själva eller andra borde vara okej, men inser att det är lättare i teorin än i praktiken. Därför är det viktigt att våga prata med och lyssna till varandra.

Jag tänker på alla barn och ungdomar som växer upp i vårt vackra land och hjärtat blöder över statistiken som visar hur dåligt många av dem mår. Identitet är något oerhört viktigt och som vi söker extra mycket under vår uppväxt och våra tonår. Jag tänker på att mycket är bättre nu, med ett samhälle som är mer öppet, men att en del är lika svårt och ibland kanske svårare. Det går helt enkelt att konstatera att samhället förändras. Det som är den stora utmaningen nu är möjligen att trots att tillgången till information är större nu, så är den också svår att sortera. Vuxenvärlden har ett ansvar att fylla när det gäller våra barn och unga. Framförallt behöver alla som möter barn och unga – och för all del människor generellt – tänka på att tala inkluderande, att ta reda på hur detta kan göras, tala öppet om, inte bara det som är normen, utan se till att inkludera oss alla, utlandsfödda, kvinnor, män och ickebinära, människor med olika funktionsvariationer, olika könsuttryck, könsidentiteter och sexuella läggningar. Visa öppet att det är okej att inte falla inom den snäva ramen. Synliggör normerna som påverkar oss, så att dessa också går att diskutera och ifrågasätta.

Den här veckan färgas huvudstaden av regnbågens alla färger då Pride inleds. Frågor om identitet, normer och allas rätt att vara lyfts i diskussioner, debatter, seminarier och samtal. Jag är glad över att vara del av ett parti som ständigt lyfter frågor om normer och alla människors rätt att vara – och bli – det vi själva vill. Att vi pratar om vad identiteter gör med oss och hur vi kan diskutera och ifrågasätta de normer som finns i samhället.

Kristian Ek, ledamot i JMK

Comments