Blogg‎ > ‎

Bryt mönstren och utmana strukturerna!

skickad 4 sep. 2018 04:06 av Okänd användare   [ uppdaterad 6 sep. 2018 13:29 ]


Jag brinner för att vi ska ge alla människor en riktigt ärlig chans att få blomma och vara sig själv utifrån sina förutsättningar. Tyvärr kan vi idag se väldigt tydligt att det inte är så. Vårt beteende och våra förväntningar på varandra skiljer sig åt på ett orättvist sätt utifrån vilket kön vi bemöter en person som. Visst är det lite konstigt uttryckt! Vilket kön vi bemöter en person som! Men, det är precis vad vi gör tyvärr. Vi har förväntningar på varandra och beter oss orättvist olika mot andra utifrån vilket kön vi tror att en person har.


Mönster, roller och samhällets förväntningar på oss utifrån kön är något som skapas tidigt. Vi behöver arbeta normkritiskt för att bryta med föreställningar om hur vi förväntas vara beroende på vilket kön vi har. Normkritik innebär att ifrågasätta sådana oftast oskrivna regler som sätter hinder i vägen för en person att få vara och känna sig på ett visst sätt.


Idag är det många unga tjejer i tonåren som mår dåligt. Många berättar om en stark press från normer kring hur de förväntas vara och bete sig. De kraven tas sedan med in i vuxen ålder och gör att psykisk ohälsa är den största orsaken till långtidssjukskrivningar bland kvinnor. Tunga nattskift på äldreboendet, sena kvällar på kontoret, lägre lön och hård press på att leva upp till samhällets bild av den perfekta mamman och partnern är några förklaringar till sjukskrivningarna. Sveriges kvinnor betalar alltså priset för vårt lands ojämställdhet med sin egen hälsa. Vi måste arbeta mot strukturerna i samhället som gör att kvinnor slits ut på arbetsmarknaden, tar det största ansvaret i hemmet och bedömer sig själva hårdare än vad män gör.


Det behövs att vi arbetar både med jämställdhet och normkritik så att alla barn och unga får utvecklas och vara den de är. Men vi behöver också satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att lyfta ungas psykiska hälsa. Det är därför Miljöpartiet i regeringen satsat på elevhälsan men också på att utbilda studie- och yrkesvägledare för att bidra till att elever inte begränsar sig i val av utbildning och yrkesinriktning utifrån kön eller bakgrund. Nu vill vi satsa ännu mer på skolhälsovården och en barn- och ungdomspsykiatri där ingen ska behöva vänta i kö innan de får hjälp.


Det finns ingen enkel väg när det gäller att utmana normer och uppfattningar kring vilka vi är utifrån vårt kön, ingen lätt väg till jämställdhet. Men med ett medvetet arbete inom normkritik och genom att arbeta även med hälsovården har vi en enorm möjlighet att öka jämställdheten och bygga trygga miljöer. Att bryta invanda mönster och utmana strukturer kring hur vi förväntas vara och agera efter kön.


Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK

Comments