Blogg‎ > ‎

Barns psykiska hälsa sätter tonen för vuxenlivet

skickad 4 sep. 2019 04:47 av Linnea Sandahl

Att vara vuxen och lida av psykisk ohälsa är obehagligt. Att vara ung och lida av psykisk ohälsa är än mer obehagligt. Därför är det viktigt att ha i åtanke om hur det är för unga med psykisk ohälsa, och därför är just punkt 63 i Januariöverenskommelsen extra viktigt att tänka på.

Författaren Astrid Lindgren sade en gång i tiden något väldigt klokt: “Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna”. Precis som med många andra saker hon sagt stämmer det mycket väl. Hur bra en person än har det som vuxen efter en svår barndom kan ändå den svåra barndomen ligga kvar i en som en återkommande vålnad och förstöra tillvaron via t.ex. flashbacks när man minst anar det.

Att vara ung är en speciell del av livet. Det är flera stadier som ska gås igenom såsom barndom, skola, puberteten och andra saker innan, tillslut klivet in i vuxenvärlden sker. Samtidigt är barn vid det tidiga stadiet så liten att de blir helt maktlösa när stora problem dyker upp. Då behövs en hjälpande hand. Jag har tidigare skrivit i den här bloggen om att ta ungas röst på allvar, särskilt när det kommer till klimatfrågan. En annan aspekt som är mycket viktig vad beträffar att ta ungas röst på allvar är just när det kommer till hälsa, och då psykisk hälsa.

Även om kroppen och själen är två olika ting så går dessa hand i hand och hänger ihop. Tänk då när en ska växa upp, allt som händer med kroppen, och ifall psyket inte mår bra. Då tar det inte lång tid innan det kan ta sig i uttryck kroppsligt via t.ex. ätstörningar, självskadebeteenden eller annat som särskilt barn aldrig ska stå ut med. Det pratas ofta om barns fysiska hälsa, med vikten av näringsrik mat, mycket motion och goda sömnvanor, och då borde fokus också vara lika mycket på just psykisk hälsa.

Att vara vuxen och lida av psykisk ohälsa är såklart vådligt och mycket farligt, det också. Däremot är det lättare om en person har haft en trygg barndom och uppväxt som satt ton för vuxenlivet. Det krävs väldigt mycket för att bearbeta en otrygg barndom, och vissa klarar tyvärr aldrig av det. Vissa som har haft en barndom fyllt av psykisk ohälsa och aldrig fått hjälp av det har hamnat i missbruk, självskadebeteende och/eller tagit livet av sig. En trygg barndom kan sägas är den första försäkringen som vi ger människan i livet.

Ett starkt exempel på hur psykisk ohälsa i barndomen kan sätta ton för ett tragiskt vuxenliv är de fosterbarn som under 1900-talets Sverige utsattes för såväl psykisk som fysisk misshandel, och som blev bestraffade eller negligerade när de överhuvudtaget försökte ropa på någon sorts hjälp. Många av dessa barn blev just trasiga som vuxna. P3 Dokumentär sände under sommaren 2019 ett avsnitt om detta vid namn Fosterbarnsskandalen, vilket finns att lyssna på här: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1300439?programid=2519

Miljöpartiet är ett parti som satsar stort på att samhället ska hjälpa unga med psykisk ohälsa. Det handlar om den 63dje punkten i Januariöverenskommelsen, det avtal som vi arbetade igenom ihop med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Där fick vi igenom att målet om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast, stärka suicidpreventionen genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning och ekonomisk support till organisationer som arbetar förebyggande, samt motverka mobbing och stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Kort och gott, det handlar om att bygga starka barn så att de slipper bli trasiga som vuxna och behöva lagas.

Barns psykiska hälsa är i allra högsta grad en fråga om jämlikhet. Finns det något som en inte kan rå för så är det ens barndom, och finns det något som sätter tonen för resten av livet så är det också just barndomen. Just därför är jag stolt över att tillhöra ett parti där vi tar denna fråga på allvar och som agerar därefter. 


Alina Koltsova (MP)

Ledamot i JMK med ansvar över diskrimineringsgrunden Ålder


Comments