Blogg‎ > ‎

Att tala i egen sak

skickad 15 juni 2018 03:34 av Okänd användare   [ uppdaterad 21 juni 2018 01:50 ]

Jag heter Kristian Ek och jag vill tala om att tala i egen sak.

Jag tillhör en minoritetsgrupp och har fått frågan och påståendet från flera olika håll, att det kan vara bättre att personer som tillhör en minoritet kanske inte ska tala i egen sak, att det är mer trovärdigt om en person som tillhör majoriteten talar i minoritetens sak. När jag fick frågan första gången svarade jag skarpt.

Då blev jag kallad huggorm.

Jag tycker att det är ett problem om minoriteter inte får tala i egen sak. Vem kan tala om upplevelsen bättre än den som har den? Om en får tala i egen sak utgår jag från att en är mer intresserad av att göra detta. Naturligtvis är en inte per automatik kunnig i allt som har med saken att göra men det går att lära sig. För mig är det bäst om en talar i egen sak och läser på, sen underlättar det om andra backar upp. Det är exempelvis viktigt att kvinnor talar i egen sak och att män lyssnar, backar upp och tar sitt ansvar. Det är viktigt att personer med olika funktionsnedsättningar talar i egen sak och att personer utan funktionsnedsättning, eller just den funktionsnedsättningen, lyssnar och backar upp och tar reda på hur just de kan underlätta. Det är viktigt att de som tillhör normen, majoritetsgruppen också inser att de ofta talar i egen sak utan att ens reflektera över detta.

Jag är transperson och homosexuell och kom ut 49 år gammal efter att ha gömt en stor del av mig själv så länge jag kan minnas. Nu talar jag i egen sak om min upplevelse och jag läser på för att bli klokare och för att förstå vad som behövs för att göra livet enklare för mig och andra i liknande situation.

Jag kan aldrig se att det är en nackdel att den personen som talar om en sak har anknytning till frågan. Jag skulle tvärtom vilja veta vem personen som talar är och varför hen är intresserad av just det ämnet. Det är alltid intressantare att lyssna om en känner till kopplingen och det är alltid lättare att hitta en förebild om man vet vem personen som talar är.

Genom att vi alla får tala i egen sak och dela med oss av våra olika erfarenheter så får vi ett samhälle där olika röster hörs. I mitt engagemang för Miljöpartiet är jag med i partiets jämställdhets- och mångfaldskommitté för att kunna lyfta även denna fråga. Att vi alla ska få höras utifrån vilka vi är som individer och tala för vår egen sak.

Kristian Ek, ledamot i JMK

Comments