Blogg‎ > ‎

Alla pensionärers dag 21 augusti

skickad 22 aug. 2019 03:00 av Linnea Sandahl

På Alla pensionärers dag 21 augusti vill jag uppmärksamma pensionärers behov i Sverige. Alla pensionärer lever inte under samma ekonomiska förhållanden. För att förbättra för pensionärer i allmänhet och de svagaste i synnerhet, har Riksdagens pensionsgrupp utarbetat förslag som höjer pensionen en del från och med 1 januari 2020. Då räknas även en aktiv ansökan om bostadstillägg. Gränsen för att få detta tillägg är fortfarande förskräckande låg. För så kallade fattigpensionärer är den disponibla inkomsten runt 10 000 kronor efter skatt, och där är inte bostadstillägget medräknat. 

Men det finns fler områden än pensionen att lyfta och diskutera gällande pensionärer. För multisjuka äldre är det ofta svårt att få en adekvat diagnos om inte den äldre ”står på sig”. Akutmottagningarna är ofta ”sista utvägen” för den som inte blir lyssnad på. Hemtjänsten utgör en brokig karta på vilka insatser som den äldre ”får” eller kan köpa sig till, beroende på vilken kommun den äldre råkar vara bosatt i. Äldreboenden varierar också ofta i kvalitet, av samma anledning. Det finns skräckexempel där nattfastan kan vara så lång som 17 timmar, med eventuell undernäring som följd. 

Allt är dock inte nattsvart. Ett kärt och välkänt exempel är Dagny Carlsson, 107 år. Hon har kurser för pensionärer i handhavande av moderna iphones, har jag sett på TV. En annan ovedersäglig upplysning, är motionens betydelse för välbefinnandet. Och då menar jag inte intensivträning på gym, utan enkla men raska promenader eller rörelseövningar som avbrott till stillasittande. Det kan motverka både stroke och demens. 

Problemet med ofrivillig ensamhet är nog mest utbrett i våra tätorter. Där bidrar Röda korset, kyrkorna och flera pensionärsorganisationer med goda exempel och förslag på hur isoleringen kan brytas. I de flesta kommuner finns ett Pensionärsråd som tillvaratar äldres specifika intressen. De utgör en direkt kontakt med politikerna som fördelar pengar ur den kommunala budgeten för olika behov för gruppen pensionärer. Det finns även regionala pensionärsråd som gör ett bra jobb för att uppmärksamma pensionärers livsvillkor. 

Slutligen vill jag återgå till pensioner och avslutningsvis nämna något om jämställda pensioner. Sverige sticker ut något, bland våra nordiska grannländer, med att ha långt kvar till att uppnå just jämställda pensioner. Politiker menar att arbetsmarknadens parter är bäst på att åstadkomma en förändring. Min mening är att lagstiftning är ett mer effektivt sätt att snabbare uppnå detta. Med den takt som förändringen sker idag, tar det cirka 100 år innan jämställdheten är ett faktum. Vi har fortsatt en hel del att arbeta med. 

Jan Rydén (MP)
Ledamot Jämställdhets- och mångfaldskommittén med ansvar för ålder


Comments